Säkerhets kritisk infrastruktur

Smarta och Offentliga Miljöer (SOM)

-Säkerhets kritisk infrastruktur - surveillance of elctricity cabinets using Bluetooth mesh network